Başvuru Kılavuzu

Ön Yeterlilik Koşulları

MYK tarafından hazırlanmış ve OVAM BELGELENDİRME tarafından Belgelendirme Programına alınan Ulusal Yeterliliklerde aksi yönde bir ifade bulunmadığı sürece herhangi bir ön yeterlilik şartı bulunmamaktadır.
Aday adayları, almak istediği yeterlilik kapsamında hazırlanmış olan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”’nu doldurması suretiyle başvurusu alınmış olunur. 
OVAM Belgelendirme tarafından “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Bu koşulların sağlanması OVAM Belgelendirme için başvurunun kabul edilmesi adına tek ve yeterli koşullardır. “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”OVAM Belgelendirme web sitesi üzerinden online başvuru modülü kullanılarak da adaylar tarafından doldurulabilir. Ancak her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar firmamıza elden veya posta ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan aday adayların başvuru kabulleri yapılmaz.

“Personel Belgelendirme Başvuru Forumu”’nda;

 • Kişisel bilgiler
 • İletişim bilgileri
 • İş tecrübesi
 • Özürlülük durum bilgisi
 • Belgelendirme kapsamı
 • Başvuruda istenilen evrakların bilgisi
 • Belgelendirme şartlarını kabul ettiğini ve değerlendirme için her türlü bilgiyi sağlayacağına dair taahhütname

Tüzel kişilik başvurusunda, bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Tüm aday adayları “Personel Belgelendirme Başvuru Form”larını doldurmalıdır. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez.
Tüzel kişiliklerin başvurularında belgelendirme hizmeti almak isteyen aday adaylarının gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili kayıtlarını OVAM Belgelendirme ‘ye ulaştırmalarından anlaşmaya varan tüzel kişilikler sorumludur. OVAM Belgelendirme, anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

Başvuruda istenilen evraklar;

 1. İş bu başvuru formunun başvuru sahibi tarafından imzalanmış hali
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C vatandaşı olmayan adaylar için geçerli pasaportunun kişisel bilgilerini gösteren sayfaları
 3. 1 adet vesikalık resim
 4. Sınav Ücreti Dekontu/Makbuzu
 5. İskele Kurulum Elemanı için işe uygun olduklarını belirten ağır işlerde ve ayrıca yüksekte çalışabilir sağlık raporu
 6. Taksi Şoförü, Minibüs Şoförü, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü ve Servis Aracı Şoförü için;
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesi,
 • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”
 • Adli Sicil Kaydına
 • Servis Aracı Şoförlerinin ayrıca SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi
Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nu OVAM Belgelendirme ‘ye iletmesinin ardından başvuru değerlendirmesi yapılır ve başvuru sahibine geri dönüşümü yapılabilecek iletişim araçları (faks, e-mail, posta, yüz yüze vs.) ile sonuç bildirilir. Bu sonuçlar;

 • Başvuru durum bilgisini
 • Başvuru sonucu olumlu ise sınav giriş bilgilerini
 • Başvuru sonucu olumsuz ise nedenlerini içerir.

Ayrıca başvuru kabul edilmiş ve sınava girecek adayların listesi web sitesi üzerinden de yayınlanır. Tutulan tüm aday bilgileri aday takip formunda kayıt altına alınır ve takibi yapılır