Mevzuat,Rehber ve Klavuzlar
Mevzuat, Rehber ve Kılavuzlar
PDF MYK, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
PDF Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
PDF Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar
pdf Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar
pdf Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2017/1) (33 Meslek)
pdf Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2018/1) (36 Meslek)
PDF Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslari
PDF Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
PDF Belgelendirme Kuruluşları İçin Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi
PDF Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi
pdf Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi
PDF İç Doğrulama Rehberi
PDF MYK Web Portal Kullanım Kılavuzu
PDF Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri Kılavuzu
URL Kusurlu Eylemleri Nedeniyle Yetki Kaldırılmasına Sebebiyet Veren YBK Çalışanları Hakkında Genelge 2018/2

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Mevzuat
URL 6645 sayılı Kanunun ilgili Maddeleri 
URL Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
PDF Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1) (40 Meslek) 
PDF Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2016/1) (8 Meslek) 
PDF Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2017/1) (33 Meslek)
pdf Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2018/1) (36 Meslek)
pdf 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2015/7726)
pdf 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2016/8677)
pdf 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10713)
PDF MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge 2018/01
PDF Teşvik Başvurularına İlişkin Örneklem Seçimi
PDF Genelge Sıkça Sorulan Sorular
PDF Teşvik Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar