Tarafsızlık Gizlilik ve Güvenlik

OVAM BELGELENDİRME TARAFSIZ HİZMET, GİZLİLİK VE GÜVENLİK TAAHHÜTÜ

 • Belgelendirme hizmeti, sadece yetkilendirildiği yeterlilik kapsamı ile sınırlandırılır.
 • Belgelendirme talep eden tüm kişi ve kuruluşlara adil ve tarafsız davranılır, 
 • OVAM BELGELENDİRME belgelendirme süreçlerinde ve programlarında açık ya da gizli ayırımcılık unsurları bulundurmaz. Ancak, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır.
 • Belgelendirmeye temel teşkil eden teknik şartları, sınav ve belgelendirme koşullarını, ücretlerini, başvuru, yenileme, itiraz ve şikâyet yöntemlerini, www.ovambelgelendirme.com.tr adresinde açıkça ifade eder ve herkesin ulaşabilmesini sağlar.
 • Süreçler kişi ya da kuruma özgü olarak yavaşlatılmaz ve hızlandırılmaz.
 • Verilen belgenin geçerliliği, yenilenmesi, kapsamının değiştirilmesi, askıya alınması ve iptal edilmesi ilgili prosedürler ile tanımlanır ve web sitesinde yayınlanır.
 • Sınavı uygulayan ve değerlendiren personel, sınava giren kişilerin, sınav tarihinden, iki (2) yıl öncesine kadar eğitiminde yer almamış ve adaylar ile mali ve ticari bağlantısı, menfaat ve akrabalık ilişkisi olmayan kişilerden oluşur. Sınav ve değerlendirme sorumluları, imzaladıkları taahhütname ile adaylara eşit, adil ve tarafsız davranacakları beyan eder.
 • OVAM BELGELENDİRME kendi personeline belgelendirme hizmeti veremez.
 • OVAM BELGELENDİRME Personel belgelendirme sisteminin işletilmesi ve bununla ilgili sorumlulukların yerine getirmesi için herhangi bir şahıs veya tüzel kişiliğe karşı bağımlılığı ve ticari ilişkisi yoktur. 
 • Elde edilen tüm kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini korur.
 • OVAM BELGELENDİRME’nin en üst düzey yöneticisi dahil sınav ve belgelendirme sürecinde yer alan tüm kadrolu, sözleşmeli elemanları elde edilen tüm kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini koruyacaklarını taahhüt etmişlerdir. 
 • Sınav ve Belgelendirme süreçleri ile ilgili OVAM personellerine herhangi bir baskı uygulanmayacaktır.
 • OVAM BELGELENDİRME başvuru talebinde bulunmuş kişilerin bilgilerini yetkili kuruluş talebi olmadığı müddetçe firma dışına açıklayamazlar. Herhangi bir nedenden dolayı yetkili kuruluşlar dışında bilgilerin açıklanması gerekirse, kuruluşun veya bilgilerin temin edildiği kimseden onay istenir. OVAM BELGELENDİRME karşı taraf onay verirse kişinin bilgilerini açıklama hakkına sahiptir aksi takdirde hiçbir bilgi açıklanmaz.
 • Belgelendirme kuruluşu , kanunların bu tür bilgilerin ifşa edilmesini yasaklamadığı sürece, bir bireyin geçerli ve güncel bir belgeye sahip olup olmadığına ve bu belgenin kapsamına ilişkin bilgileri talep üzerine doğrulayacak ve erişime sunacaktır.
 • Kayıtlar, sınav bilgileri, sınav sonuçları ve belgeler güvenli ortamda saklanır.
 • Proseslerin her hangi bir aşamasında sınav sorularının veya sonuçlarının gizlilik veya güvenliğin bozulduğunun saptanması ve şüphe duyulması durumunda sınavlar iptal edilir.
 • Hizmet alan tüm kişi ve kuruluşların, süreç ve sonucu hakkında, itiraz ve şikâyet beyan etme hakları vardır. İtirazda bulunma, itirazda bulunan kişi aleyhine herhangi bir ayrımcı davranışa yol açmayacaktır.
 • Sınav ve belgelendirme ile ilgili kararlara yapılan itirazları değerlendirmek üzere OVAM BELGELENDİRME çalışanlarının dışında tarafsız ve bağımsız bir “İtiraz Komitesi” oluşturulmuştur.
 • Ayrıca Kurumsal süreçlerin tarafsızlığını, güvenirliğini ve şeffaflığını denetlemek amacı ile “Tarafsızlık Komitesi” oluşturulmuştur.

GENEL MÜDÜR