Myk Belgesi Nedir

Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?

TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında TURKAK tarafından akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından, ölçme ve değerlendirmeye yönelik yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere, MYK tarafından düzenlenen belgedir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterliklerle ilgili, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınır.

 

OVAM BELGELENDİRME Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur ve Mesleki Yeterlilik Belgesi verme hakkına sahiptir.

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi,

verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar.

Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve

hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler

 

Bireyler İçin Avantajları

➢ Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge, bireye; bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

➢ Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkân verdiği için bireyler, kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilmektedir.

➢ Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir

 

İşverenler İçin Avantajları

➢ İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

➢ İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi; işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

➢ Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kimlik Kartı örneği için tıklayınız. https://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/Belge_ve_kart_Ornegi/belgevekart.pdf

 

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)   http://www.myk.gov.tr/ 

 

TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)   http://www.turkak.org.tr/