Sınav Kuralları

1. Teorik Sınav Uygulama Kuralları

 • Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurunuz.
 • Her bölümün cevaplarını “Sınav Cevap Formu” ndaki ilgili alana işaretleyiniz. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet veya süresi dolmamış pasaport) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları ,cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, delici- kesici ve yaralayıcı aletler, ateşli silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Teorik sınava girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 10 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.
 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.
 • Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.
 • Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.
 • Sınav cevap formunda doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Sınav cevap formunuzu başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Sınav cevap formuna yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların Sınav cevap formuna işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 • Her bölümün cevaplarını Sınav cevap formundaki ilgili alana işaretleyiniz.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.
 • Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Okuma- yazma bilmeyen adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.
 • Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.
 • İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • Sınav alanlarında ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, görev tanımları, talimatlar ve güvenlik ve sağlık işaretlerine uyunuz.
 • Her türlü malzeme, makine ve teçhizatı kurallarına uygun olarak kullanınız.
 • Görevli olmadığınız ve girilmesinin yasaklı olduğu levhalar, işaretler, çizgiler vs. ile belirlenmiş kısımlara kesinlikle girmeyiniz.
 • Kendi göreviniz olmayan veya sınavda yapılması gerekenler dışındaki konuları müdahale etmeyiniz.
 • Acil durumlarda kontrollü hareket ediniz, görevinizden başka işlere karışmayınız.
 • Yüzük, bilezik, künye, kolye vb. ziynet eşyalarını sınava başlamadan önce çıkarınız
 • Sınav süresince adaylar birbirleriyle konuşamazlar.
 • Sınav alanında kimseye fiziksel ve sözlü şaka yapmayınız.
 • Sınav süresince adaylar birbirleriyle konuşamazlar.
 • Sınav genel kuralları talimatına uygun hareket ediniz.
 • Sınav sonrasında web sitemizdeki bilgiler dahilinde kuruluşumuza itiraz ve şikayetleriniz ile önerilerinizi bildirebilirsiniz.

2. Performans Sınavı Uygulama Kuralları

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet veya süresi dolmamış pasaport) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, delici- kesici ve yaralayıcı aletler, ateşli silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
 • Teorik sınava girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 10 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.
 • Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
 • Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Okuma- yazma bilmeyen adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.
 • İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker, ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • Sınav alanlarında ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, görev tanımları, talimatlar ve güvenlik ve sağlık işaretlerine uyunuz.
 • Her türlü malzeme, makine ve teçhizatı kurallarına uygun olarak kullanınız.
 • Görevli olmadığınız ve girilmesinin yasaklı olduğu levhalar, işaretler, çizgiler vs. ile belirlenmiş kısımlara kesinlikle girmeyiniz.
 • Kendi göreviniz olmayan veya sınavda yapılması gerekenler dışındaki konuları müdahale etmeyiniz.
 • Acil durumlarda kontrollü hareket ediniz , görevinizden başka işlere karışmayınız.
 • Yüzük, bilezik, künye, kolye vb.ziynet eşyalarını sınava başlamadan önce çıkarınız.
 • Sınav alanında kimseye fiziksel ve sözlü şaka yapmayınız.
 • Sınav süresince adaylar birbirleriyle konuşamazlar.
 • Sınav genel kuralları talimatına uygun hareket ediniz
 • Sınav sonrasında web sitemizdeki bilgiler dahilinde kuruluşumuza itiraz ve şikayetleriniz ile önerilerinizi bildirebilirsiniz.